รีวิว Ethnographic Study of Traditional Money: A Definition of Money and Descriptions of Traditional Money
กองทุนรวม – วิสัชนาที่ปึกแผ่นที่สุดที่จะ “ฉันจะถวายเงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนเงินสะสมรวมมี เงินทุนรวมมอบโอกาสให้คุณสระน้ำเงินของคุณกับนักลงทุนอื่นที่จะซื้อหาหุ้นของความหลากหลายของ หุ้นส่วน มีผู้จัดการกองทุนรวมที่ต้านทานเงินลงทุนในใบหุ้นต่างๆ ความเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำต้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะแพร่ไปซื้อความมากมายของหุ้นเพราะฉะนี้หากหุ้นมีสมรรถนะต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความสมดุล เงินลงทุนแรกในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะชอบที่จะแบกรับโสหุ้ยเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าจับจ่ายใช้สอยเพราะว่าการจัดการรายการของคุณEthnographic Study of Traditional Money: A Definition of Money and Descriptions of Traditional Money Description

Everywhere among the peoples of the world we see examples of traditional money. From the wampum of the American Indian used in the past, to the mamulis still being used by villagers for bride price on the Island of Sumba, we have always been fascinated by the relationship between culture and money. Traditional money has always been used for the important events in life such as buying land, bride price, death, the birth of a child, and coming of age. Even when coins or paper money are used for everyday activities, traditional money may still be used for the most important occasions. The book’s introduction explores the definition of money and the book is a comprehensive listing and explanation of forms of money excluding coins and paper money. The 410 page book contains more than 1200 photographs with 150 photos in color. Most of the photographs have been taken by the author and are items in his personal collection.

Tag Ethnographic Study of Traditional Money: A Definition of Money and Descriptions of Traditional Money: Ethnographic Study of Traditional Money: A Definition of Money and Descriptions of Traditional Money,Reviews , Review , Ethnographic Study of Traditional Money: A Definition of Money and Descriptions of Traditional Money