รีวิว Liar’s Poker: Rising Through the Wreckage on Wall Street (Norton Paperback)
การลงทุนมาพรึบกับผลร้ายของตัวเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีกระไรอย่างที่สามารถให้คุณไกลหูไกลตาจากการบรรลุแผนการทางการเงินของคุณ หากคุณมีการประหยัดที่ดีหรือมีที่ดินเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงระยะเวลาที่คุณอย่างขึงขังดูลาดเลาการลงทุนอ้าให้คุณ บางส่วนของลู่ทางการลงทุนที่คุณอย่างเอาเป็นเอาตายสามารถตรวจมีดังนี้:

การรวมเงินกู้ของเด็กนักเรียนคือการเสริมของเงินให้สินเชื่อนักศึกษาหลายคนและจะทำเพื่อประหยัดเงินในดอกและเพื่อความสบายของการสังคายนาเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรแจ้งเกี่ยวกับการควบรวมธุรกิจการค้าเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข่าวที่คุณอยากได้ในการตัดสินใจเป็นจุดสุดท้ายที่สังคายนายหนี้ของคุณจะปันส่วนเครดิต เมื่อคะแนนของคุณจะคิดการเล่าของจดหมายที่มี หุ้นส่วน พิจารณาหนี้ของคุณในการตรวจสอบเมื่อเทียบกับเครดิตที่มีวงเงินที่ใช้ เมื่อคุณมีความน่าเชื่อถือเจริญมี แต่ใช้งานน้อย (เช่นเมื่อคุณรวมหนี้เงินกู้เด็กนักเรียน) ภายหลังกรณีที่มีคะแนนที่สูงขึ้น ฉันนั้นถ้าไม่มีเหตุอย่างอื่นให้ทบทวนที่จะช่วยให้การรวมคะแนนความน่าเชื่อถือของคุณทางที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอแนะของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ กงสี มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะเสียความสามารถในการเลื่อนปู่ย่าตายายหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินกู้ยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการปกปักรักษาเป็นเงินกู้นักเรียนLiar’s Poker: Rising Through the Wreckage on Wall Street (Norton Paperback) Description

The time was the 1980s. The place was Wall Street. The game was called Liar’s Poker.
Michael Lewis was fresh out of Princeton and the London School of Economics when he landed a job at Salomon Brothers, one of Wall Street’s premier investment firms. During the next three years, Lewis rose from callow trainee to bond salesman, raking in millions for the firm and cashing in on a modern-day gold rush. Liar’s Poker is the culmination of those heady, frenzied years—a behind-the-scenes look at a unique and turbulent time in American business. From the frat-boy camaraderie of the forty-first-floor trading room to the killer instinct that made ambitious young men gamble everything on a high-stakes game of bluffing and deception, here is Michael Lewis’s knowing and hilarious insider’s account of an unprecedented era of greed, gluttony, and outrageous fortune.


Tag Liar’s Poker: Rising Through the Wreckage on Wall Street (Norton Paperback): Liar’s Poker: Rising Through the Wreckage on Wall Street (Norton Paperback),Reviews , เรื่อง , Liar’s Poker: Rising Through the Wreckage on Wall Street (Norton Paperback)