แนะนำ The Rise and Fall of Money Manager Capitalism: Minsky’s half century from world war two to the great recession (Routledge Critical Studies in Finance and Stability)
การลงทุนมาพร้อมทั้งกับพิษภัยของตนเองและถ้าคุณพร้อมที่จะรับความเสี่ยงนั้นมีกระไรอย่างที่สามารถให้คุณห่างไกลจากการถึงจุดหมายปลายทางทางไฟแนนซ์ของคุณ หากคุณมีการออมอดที่ดีหรือมีที่ทางเพียงมีโชคลาภแล้วก็ถึงโอกาสที่คุณอย่างจริงจังดูลาดเลาการลงทุนแยกให้คุณ บางส่วนของหนทางการลงทุนที่คุณอย่างเอาเป็นเอาตายสามารถพิจารณามีดังนี้:

The Rise and Fall of Money Manager Capitalism: Minsky’s half century from world war two to the great recession (Routledge Critical Studies in Finance and Stability) Description

The book studies the trends that led to the worst financial crisis since the Great Depression, as well as the unfolding of the crisis, in order to provide policy recommendations to improve financial stability. The book starts with changes in monetary policy and income distribution from the 1970s. These changes profoundly modified the foundations of economic growth in the US by destroying the commitment banking model and by decreasing the earning power of households whose consumption has been at the core of the growth process.

The main themes of the book are the changes in the financial structure and income distribution, the collapse of the Ponzi process in 2007, and actual and prospective policy responses. The objective is to show that Minsky’s approach can be used to understand the making and unfolding of the crisis and to draw some policy implications to improve financial stability.การรวมเงินกู้ยืมของนักเรียนเป็นปริศนาให้นักเรียนปริมาณมากและผู้สำเร็จการศึกษา อันที่จริงก็คือ แต่เงินกู้รวมศักยช่วยให้คุณประหยัดเงินมาก ยิ่งไปกว่านี้ คุณสามารถคลี่คลายหนี้ของคุณได้เร็วขึ้นเพื่อให้โรงเรียนปีของคุณจะไม่ไล่คุณในปีที่เกษียณอายุของคุณ สิ่งที่ค่อยยังชั่วการรวมเงินกู้ยืมให้นักเรียนกำไรจากการควบรวมกิจการของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในสถานที่เรียนคือการที่คุณสามารถหนีการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในการฝักใฝ่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกสำหรับเงินให้สินเชื่อนักเรียนแห่งชาติขยายอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ดูแลไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและใส่กลอนเหยื่อทางเลือกน้อยของอัตราที่ปุบปับของการพอกพูนเงินพิเศษสามารถมุ่งเสนอเป็นเรื่องสามัญที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด ตัวปัญหาเดียวก็คือว่าในการเฝ้าลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินภายหลัง ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความสายในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะลาลับ


Tag The Rise and Fall of Money Manager Capitalism: Minsky’s half century from world war two to the great recession (Routledge Critical Studies in Finance and Stability): The Rise and Fall of Money Manager Capitalism: Minsky’s half century from world war two to the great recession (Routledge Critical Studies in Finance and Stability),รีวิว , Review , The Rise and Fall of Money Manager Capitalism: Minsky’s half century from world war two to the great recession (Routledge Critical Studies in Finance and Stability)