Review Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis
ทะเบียนออมทรัพย์ – โดยไกลที่พ้นภัยที่สุดของเงินลงเงินประดามีและคุณมีความเป็นอิสระที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณเรียกร้อง ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของคุณเพราะคุณช่วยเหลือให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การให้ทุนครั้งนี้เป็นที่ดีพร้อมเพื่อผู้ที่มีความพึงใจกับผลรวมเงินที่น่าสนใจขนาดเล็กที่เล่าโดยธนาคาร (หมายร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น

สินเชื่อรวม – ข้อมูล มันเป็นไปได้มากว่าถ้าคุณไปที่โรงเรียนมีแนวโน้มที่จะอยู่กับชนิดของหนี้เงินกู้ยืม นักเรียนบางส่วน ในแต่ละปียืมนี้เป็นเงินกู้ใหม่และไม่ซ้ำกันที่จะช่วยแบ่งสำหรับค่าเล่าเรียนและค่าเลี้ยงชีพของคุณ เมื่อโดยตลอดได้ถูกพูดและทำ แต่หนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดที่จะกระเหม็ดกระแหม่เงินผ่านการควบรวมธุรกิจการค้ากู้ยืมเพื่อการศึกษาเล่าเรียน ในการรวมเงินกู้เด็กนักเรียนคุณได้รับเงินกู้ชำระเงินครบชาคริตด้วงเมื่อคุณทำงบการเงินรวมเงินให้กู้ ในชั้นที่เราเข้าใกล้จุดสิ้นของวิทยาลัยกิจการงานของเขาที่คุณได้รับไม่ต้องงงจำนวนของใบปลิว, จดหมายและอีเมล์เกี่ยวกับการรวมเงินให้สินเชื่อของคุณ แต่ละ กองกลาง มีเหตุผลที่คุณควรจะไปกับพวกเขาด้วยว่าการรวมของพวกเขาใด ๆ ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณควรทราบว่าบางครั้งมีหลายจับสาบานเหล่านั้นทั้งหมด วิชาความรู้เพราะการจับสามารถลุ้นให้คุณเตรียมตัวความพร้อมที่จะทำให้การตัดสินใจที่ชาญฉลาดในการควบรวมกิจการของเงินกู้ อย่าวางการควบรวมธุรกิจแรกของการซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ตกอยู่ในตักของคุณ พิพากษาอย่างรัดกุมตัวเลือกที่ถูกส่งไปยังคุณยุทธวิธีที่จะได้รับการติดในบวกก็คือเมื่อคุณได้รับข้อเสนอของทั้งหมดในอาคารหนึ่ง ในเงินให้กู้ยืมนี้ บริษัท มีการใช้เวลาในทุกหนี้รวมทั้งบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์และหนี้อื่น ๆ ที่คุณมี เป็นที่ดึงดูดให้มีทุกสิ่งที่ห่อเป็นเงินกู้หนึ่ง แต่จะสูญเสียความสามารถในการเลื่อนต้นตระกูลหรือนักเรียนของเงินให้สินเชื่อ เงินยืมดังกล่าวจะไม่ได้รับการดำเนินงานเป็นเงินกู้นักเรียนCurrency Wars: The Making of the Next Global Crisis Description

In 1971, President Nixon imposed national price controls and took theUnited States off the gold standard, an extreme measure intended to endan ongoing currency war that had destroyed faith in the U.S. dollar.Today we are engaged in a new currency war, and this time theconsequences will be far worse than those that confronted Nixon. Currency wars are one of the most destructive and feared outcomes ininternational economics. At best, they offer the sorry spectacle ofcountries’ stealing growth from their trading partners. At worst, theydegenerate into sequential bouts of inflation, recession, retaliation,and sometimes actual violence. Left unchecked, the next currency warcould lead to a crisis worse than the panic of 2008.Currency wars have happened before-twice in the last century alone-andthey always end badly. Time and again, paper currencies have collapsed,assets have been frozen, gold has been confiscated, and capital controlshave been imposed. And the next crash is overdue. Recent headlines aboutthe debasement of the dollar, bailouts in Greece and Ireland, and Chinesecurrency manipulation are all indicators of the growing conflict.As James Rickards argues in Currency Wars, this is more thanjust a concern for economists and investors. The United States is facingserious threats to its national security, from clandestine gold purchasesby China to the hidden agendas of sovereign wealth funds. Greater thanany single threat is the very real danger of the collapse of the dollaritself.Baffling to many observers is the rank failure of economists toforesee or prevent the economic catastrophes of recent years. Not onlyhave their theories failed to prevent calamity, they are making thecurrency wars worse. The U. S. Federal Reserve has engaged in thegreatest gamble in the history of finance, a sustained effort tostimulate the economy by printing money on a trillion-dollar scale. Itssolutions present hidden new dangers while resolving none of the currentdilemmas.While the outcome of the new currency war is not yet certain, someversion of the worst-case scenario is almost inevitable if U.S. and worldeconomic leaders fail to learn from the mistakes of their predecessors.Rickards untangles the web of failed paradigms, wishful thinking, andarrogance driving current public policy and points the way toward a moreinformed and effective course of action.


Tag Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis: Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis,เรื่อง , แนะนำ , Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis