Review Money Mavericks PDF eBook: Confessions of a hedge fund manager (Financial Times Series)
กองทุนรวม – วิสัชนาที่สถิรที่สุดที่จะ “ฉันจะอุปถัมภ์เงินกับเงิน” เป็นเงินลงทุนทุนทรัพย์รวมมี กองเงินรวมให้โอกาสให้คุณสระเงินของคุณกับผู้ลงทุนอื่นที่จะซื้อหุ้นของความหลากหลายของ กงสี มีผู้บัญชากองทุนรวมที่เตรียมการเงินลงทุนในเอกสารถือหุ้นต่างๆ การเสี่ยงจากการลงทุนในกองทุนรวมที่ต่ำต้อยการลงทุนในหุ้นเป็นเงินของคุณจะกระพือไปซื้อความหลายหลากของหุ้นอย่างนั้นหากหุ้นมีศักยภาพต่ำแล้วคนอื่น ๆ สูญเสียความสมดุล เงินลงทุนเริ่มต้นในกองทุนรวมที่สูงขึ้นและคุณจะสัมพันธน์ที่จะแบกภาระรายการจ่ายเช่น “โหลด” ซึ่งผู้บัญชากองทุนรวมค่าใช้จ่ายเพราะว่าการบริหารบ/ชของคุณMoney Mavericks PDF eBook: Confessions of a hedge fund manager (Financial Times Series) Description

A new edition of this revealing and incisive account of the incredible inside workings of hedge funds. Shedding light on the incredible inside workings of hedge funds, this book charts the interminable rise of Holte Capital from 2002 to 2008, explaining what it was like to run a hedge fund in a period where the industry went from relative obscurity to something everyone wanted to discuss.

 Tag Money Mavericks PDF eBook: Confessions of a hedge fund manager (Financial Times Series): Money Mavericks PDF eBook: Confessions of a hedge fund manager (Financial Times Series),แนะนำ , Reviews , Money Mavericks PDF eBook: Confessions of a hedge fund manager (Financial Times Series)