Review The General Theory of Employment, Interest and Money by John Maynard Keynes AND Essays In Persuasion by John Maynard Keynes
แม้จะมีสิ่งที่หลายคนไว้ใจว่าการรวมเงินกู้นักเรียนไม่ต้องต้องรอจนกว่าหลังจากที่โรงเรียน ในความเป็นจริงมีค่ามากมายที่ได้รับการทำต่อในขณะที่คุณยังหลงเหลืออยู่ในโรงเรียน รวมเงินให้สินเชื่อนักศึกษาขณะที่อยู่ในโรงเรียนสามารถลดราคาหนี้ก่อนที่คุณจะเริ่มแรกในการชำระหนี้ ว่า แต่เป็นเพียงจุดเริ่มแรกผลจากการควบรวมธุรกิจการค้าของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในสถานศึกษาคือการที่คุณสามารถหลบมุมการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในการฝักใฝ่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราค่าตอบแทนสำหรับเงินให้สินเชื่อผู้เรียนแห่งชาติมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ป้องกันไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและลั่นกลอนเหยื่อยามน้อยของอัตราที่ปรูดของการทวีคูณเงินโบนัสสามารถนำเสนอเป็นเรื่องปกติที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด คำถามเดียวก็คือว่าในการผดุงรักษาลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินแล้ว ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความโอ้เอ้ในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะตกหล่นทะเบียนออมทรัพย์ – โดยไกลที่มั่นคงที่สุดของเงินออกทุนทั้งแถวและคุณมีความเป็นอิสระที่จะใช้เงินเมื่อใดก็ตามที่คุณประสงค์ แบงก์จ่ายดอกเงินฝากออมทรัพย์ของคุณก็เพราะว่าคุณสนับสนุนให้พวกเขาที่จะใช้เงินของคุณ การลงทุนครั้งนี้เป็นที่ดีพร้อมด้วยว่าผู้ที่มีความชอบใจกับส่วนแบ่งเงินที่น่าสนใจขนาดย่อมที่บรรยายโดยธนาคาร (โดยประมาณร้อยละ 1.5) และยังไม่พร้อมที่จะรับการเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มมากขึ้น


The General Theory of Employment, Interest and Money by John Maynard Keynes AND Essays In Persuasion by John Maynard Keynes Description

The General Theory of Employment, Interest and Money & Essays In Persuasion written by legendary author John Maynard Keynes are widely considered to be two of the top 100 greatest books of all time. These two great classics will surely attract a whole new generation of readers. For many, The General Theory of Employment, Interest and Money & Essays In Persuasion are required reading for various courses and curriculums. And for others who simply enjoy reading timeless pieces of classic literature, the combination of these two gems by John Maynard Keynes are highly recommended. Published by Classic Books America and beautifully produced, The General Theory of Employment, Interest and Money & Essays In Persuasion would make an ideal gift and this two book combination should be a part of everyone’s personal library.

Product Tag The General Theory of Employment, Interest and Money by John Maynard Keynes AND Essays In Persuasion by John Maynard Keynes: The General Theory of Employment, Interest and Money by John Maynard Keynes AND Essays In Persuasion by John Maynard Keynes,รีวิว , Review , The General Theory of Employment, Interest and Money by John Maynard Keynes AND Essays In Persuasion by John Maynard Keynes