Reviews Per-Money: Permaculture Principles for Indie Biz Growth
ใบหุ้น – นี่คือพระมารดาของเงินออกทุนโดยตลอดในขณะคุณลงทุนเงินของคุณด้วยหุ้นที่มีความเสี่ยงสูงที่ฉีกแนวกันตามราคาของหุ้นในตลาดหุ้น ไม่มีการการันตีว่าคุณจะได้มาเงินย้อนขนของคุณไม่เป็น แต่ยังมีครั้งในการได้ผลได้มากถ้าหุ้นทำงานคาบเกี่ยว การลงทุนในหุ้นก็หมายความว่าคุณจะเป็นผู้ถือหุ้นใน กงสี และ ups และดาวน์ในการทำตัวหุ้นโดยตรงจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนของคุณ เพราะฉะนั้นหากคุณจริงๆรีบร้อนในการตอบปัญหาที่ว่า “ฉันจะเอื้ออำนวยเงินกับเงิน” แล้วคุณจะต้องวางพนันของคุณในหุ้นที่จะทำให้มันมีขนาดอุรุ

Per-Money: Permaculture Principles for Indie Biz Growth Description

This book uses permaculture systems thinking and applies it to money management and independent business-building. This book uses the design principles outlined in “Essence of Permaculture” (Version 3; April 2004) by David Holmgren as its starting point.

This book expands on these ideas through the experience of building a Main Street, brick-and-mortar business. I wrote it because I believe business building is a creative act that should positively influence people, planet, and place.การรวมเงินกู้ยืมของผู้เรียนคือการบวกของเงินให้สินเชื่อนักศึกษาหลายคนและจะทำเพื่อประหยัดเงินในดอกและเพื่อความปลอดภัยของการชำระล้างเงินแทนในหลาย ๆ มีมากมายของสิ่งที่คุณควรเข้าใจแจ่มแจ้งเกี่ยวกับการควบรวมการงานเงินกู้นักเรียนมีและเว็บไซต์นี้จะให้ข้อมูลที่คุณพึงปรารถนาในการตัดสินใจผลจากการควบรวมกิจการของหนี้เงินกู้นักเรียนอื่นในขณะที่ยังอยู่ในสถานที่เรียนคือการที่คุณสามารถบ่ายเบี่ยงการเพิ่มขึ้นของใด ๆ ที่อยู่ในความเอาใจใส่ ในเดือนกรกฎาคมปี 2006 อัตราดอกเบี้ยสำหรับเงินให้สินเชื่อผู้เรียนแห่งชาติงอกงามอย่างรวดเร็ว ไม่มีอะไรที่ดูแลรักษาไม่ให้ชนิดของทัวร์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งเป็น ไม่ช้าก็เร็วหนี้ของคุณอยู่ในงบการเงินรวมและลงกลอนเหยื่อหนน้อยของอัตราที่ไวของการทวีคูณเงินพิเศษสามารถชี้แจงเป็นเรื่องสาธารณ์ที่ทุกส่วนลด พวกเขาจะบอกว่าถ้าคุณทำให้ชุดของการชำระเงินในเวลาที่คุณจะได้รับส่วนลด คำถามเดียวก็คือว่าในการบำบัดลดที่คุณจะต้องชำระเงินในเวลาที่เหมาะสมสำหรับการกู้ยืมเงินแล้ว ที่อาจมีได้ถึง 20 ปี ความงุ่มง่ามในการชำระเงินในวันใดวันหนึ่งในช่วงเวลานั้นและ “ส่วนลด” จะดำดิน


Tag Per-Money: Permaculture Principles for Indie Biz Growth: Per-Money: Permaculture Principles for Indie Biz Growth,เรื่อง , รีวิว , Per-Money: Permaculture Principles for Indie Biz Growth